Het heilshistorisch lezen van de Bijbel

br. J.P.C. Vreugdenhil

Onder de centrale noemer van "heilshistorisch Bijbellezen" houdt D.V. br. J.P.C. Vreugdenhil in het seizoen 2018/2019 4 lezingen. De onderwerpen van deze 4 lezingen zijn:

De avonden worden gehouden in de Aula aan de Vlooswijkseweg 2 te Leusden en beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur kan u binnenlopen.

1. Heilshistorie en evolutie

Datum: 30 oktober 2018

Heel wat wetenschappers vertellen ons dat wij zijn ontstaan via evolutie, maar de Bijbel vertelt een andere boodschap. Wat moet je met zo'n conflict? Wat is wetenschap eigenlijk? Wat zijn de beperkingen van de wetenschap en van de Bijbel?

2. Hoe lezen we de Bijbel?

Datum: 27 november 2018

Kennen we de Bijbel als één groot verhaal van verlossing? Wat betekent die heilshistorie voor bijbellezen thuis en voor bijbelstudie?

3. De plaats van Israël na Pinksteren

Datum: nog niet bekend

Hoe is de verhouding tussen kerk en Israël? Helpt het als we de Bijbel heilshistorisch lezen?

4. De gaven van de Geest?

Datum: nog niet bekend

Zijn er nog bijzondere geestesgaven? Wat zegt het Oude Testament hierover? Maakt het wat uit als je de Bijbel heilshistorisch leest?