Luisteren Datum en tijd Voorganger Tekst Thema
Kerkdienst beluisteren 10 maart 2019 - Middag br. J. de Voogd Genesis 2: 4 Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.
Kerkdienst beluisteren 10 maart 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 30 Aan het Avondmaal gaat het niet vanzelf!
Kerkdienst beluisteren 3 maart 2019 - Middag Preeklezer HC Zondag 29 Het fundament van het Heilig Avondmaal
Kerkdienst beluisteren 3 maart 2019 - Ochtend br. N. Koopman Nehemia 9: 15a Het is God, die u voedt!
Kerkdienst beluisteren 24 februari 2019 - Middag br. A. van Pijkeren HC Zondag 28 Het heilig nachtmaal
Kerkdienst beluisteren 17 februari 2019 - Middag br. N. Koopman Maleachi 4: 4 - 6 Maleachi sluit af met de aankondiging van heil
Kerkdienst beluisteren 17 februari 2019 - Ochtend br. J. de Voogd HC Zondag 27 De (kinder)doop laat zien wie de HERE is!
Kerkdienst beluisteren 10 februari 2019 - Ochtend Preeklezer HC Zondag 26 De belofte die in de doop aan ons voorhoofd verzegeld is.
Kerkdienst beluisteren 3 februari 2019 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 25 De Heilige Geest draagt de belofte van het evangelie het hart van mensen binnen.
Kerkdienst beluisteren 3 februari 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren Hebreeën 2 : 9 Wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond.
Kerkdienst beluisteren 27 januari 2019 - Middag br. N. Koopman Romeinen 6: 3 - 4 De betekenis en het doel van de doop
Kerkdienst beluisteren 27 januari 2019 - Ochtend br. J. de Voogd HC Zondag 24 Heidelbergse Catechismus Zondag 24
Kerkdienst beluisteren 20 januari 2019 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil Spreuken 1: 7 Als je verstandig wilt zijn, begin er dan mee om de HERE te vrezen
Kerkdienst beluisteren 20 januari 2019 - Ochtend Preeklezer HC Zondag 23 Rechtvaardig voor God: een wonder van God voor de gelovige
Kerkdienst beluisteren 13 januari 2019 - Middag br. J. de Voogd HC Zondag 22 Eeuwig leven bij God
Kerkdienst beluisteren 13 januari 2019 - Ochtend br. A. van Pijkeren Matteüs 4 : 1 - 4 Jezus’ eerste taak
Kerkdienst beluisteren 6 januari 2019 - Middag br. N. Koopman HC Zondag 21 Geen kerk zonder Christus! Hij
Kerkdienst beluisteren 31 december 2018 - Avond br. A. van Pijkeren Ps 93 Wat er mag komen, wat er mag gaan, “De Here is onze Koning”! dat blijft eeuwig staan.
Kerkdienst beluisteren 25 december 2018 - Middag br. H. Kolkman De beloofde Jezus wordt geboren
Kerkdienst beluisteren 25 december 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren Lucas 2: 13, 14 Gods kerstboodschap op aarde met hemelse zekerheid bevestigd
Kerkdienst beluisteren 23 december 2018 - Middag br. J. de Voogd HC Zondag 19 Jezus blijft de goede Herder!
Kerkdienst beluisteren 16 december 2018 - Middag Preeklezer HC Zondag 18 De Hemelvaart van onze Here Jezus Christus in het licht van
Kerkdienst beluisteren 16 december 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Filippenzen 2: 5-7 De komst van Christus op aarde heeft gevolgen voor de omgang met elkaar.
Kerkdienst beluisteren 9 december 2018 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 17 Vraag niet hoe het kan, geniet er van!
Kerkdienst beluisteren 2 december 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 16 Ons leven komt voort uit zijn sterven, uit Christus' sterven
Kerkdienst beluisteren 25 november 2018 - Middag ds. L. Heres 1 Johannes 2: 2 Er is genoeg voor iedereen
Kerkdienst beluisteren 25 november 2018 - Ochtend br. E. van Baardewijk HC Zondag 15 De hand op het Lam
Kerkdienst beluisteren 18 november 2018 - Middag Preeklezer HC Zondag 14 De Zoon van God wordt mens om voor mij te sterven
Kerkdienst beluisteren 18 november 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Ps 130 De enige uitkomst in ons leven is Gods bevrijdende vergeving
Kerkdienst beluisteren 11 november 2018 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 13 Onze Redder is Gods eniggeboren Zoon, onze Here
Kerkdienst beluisteren 11 november 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren 1 Johannes 5: 12, 13 Ken het echte leven!
Kerkdienst beluisteren 4 november 2018 - Middag br. E.J. van Baardewijk Luc: 16: 19-31 De rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16,19-31)
Kerkdienst beluisteren 28 oktober 2018 - Ochtend br. J. de Voogd HC Zondag 11 Aan Jezus hebben we genoeg! Dus
Kerkdienst beluisteren 21 oktober 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 10 Gods voorzienigheid vraagt om onze gehoorzaamheid.
Kerkdienst beluisteren 14 oktober 2018 - Middag br. N. Koopman HC Zondag 9 Onze hemelse Vader
Kerkdienst beluisteren 7 oktober 2018 - Ochtend Preeklezer H.C. Zondag 8 Ik geloof in de Drie-enige God
Kerkdienst beluisteren 30 september 2018 - Middag ds. A. de Jager Lukas 22: 27
Kerkdienst beluisteren 23 september 2018 - Middag br. J.H. Kolkman HC Zondag 6
Kerkdienst beluisteren 23 september 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren Johannes 6 : 67 Thema: Zelfbeproeving als voorbereiding
Kerkdienst beluisteren 9 september 2018 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil Filippenzen 2:12-18 Werk gehoorzaam en blij aan uw heil a la Christus
Kerkdienst beluisteren 2 september 2018 - Middag br. J. Kolkman Ps 85:9 Leef luisterend naar Gods Woord
Kerkdienst beluisteren 2 september 2018 - Ochtend br. J. de Voogd HC Zondag 3 Wat is de mens?
Kerkdienst beluisteren 19 augustus 2018 - Middag br. N. Koopman HC Zondag 1 Mijn enige troost
Kerkdienst beluisteren 19 augustus 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren 1 Petrus 1 : 17 - 21 Gods kinderen worden als vreemdelingen in deze wereld opgeroepen tot een eerbiedige, heilige levenswandel
Kerkdienst beluisteren 5 augustus 2018 - Middag br. N. Koopman HC Zondag 51
Kerkdienst beluisteren 29 juli 2018 - Middag br. A. van Pijkeren HC Zondag 50 De dingen hebben hun geheim! Ze leren
Kerkdienst beluisteren 29 juli 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Johannes 13: 34 en 35 Kinderkens, hebt elkaar lief
Kerkdienst beluisteren 22 juli 2018 - Middag br. E. van Baardewijk 2 Kon 20:19 Dubbel checken
Kerkdienst beluisteren 22 juli 2018 - Ochtend Preeklezer HC Zondag 49 Hoe de geopenbaarde wil van onze hemelse Vader wordt volbracht
Kerkdienst beluisteren 8 juli 2018 - Middag br. N. Koopman HC zondag 47 Christus leert ons bidden om de publieke erkenning van onze Koning
Kerkdienst beluisteren 8 juli 2018 - Ochtend br. J.P.C. Vreugdenhil 1 Koningen 18: 30 - 38 Elia herstelt de eredienst van de HERE in Israël
Kerkdienst beluisteren 1 juli 2018 - Middag Preeklezer HC Zondag 46 Wie bidt, praat met God als Vader.
Kerkdienst beluisteren 24 juni 2018 - Middag ds. A. de Jager Psalm 53 De eenvoud van het evangelie.
Kerkdienst beluisteren 17 juni 2018 - Middag br. N. Koopman Numeri 22:1-22a, Jahweh, onze Verbondsgod, die zijn volk beschermt tegen de aanslagen van het heidendom.
Kerkdienst beluisteren 17 juni 2018 - Ochtend br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 44 Bestrijd jaloersheid
Kerkdienst beluisteren 10 juni 2018 - Middag Preeklezer H.C. Zondag 43 De waarheid
Kerkdienst beluisteren 10 juni 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Richteren 6: 33-40 De Here zorgt ervoor dat Zijn werk van reformatie doorgaaat 
Kerkdienst beluisteren 27 mei 2018 - Middag br. E. van Baardewijk HC Zondag 41 Trouw aan de HERE leven op seksueel terrein
Kerkdienst beluisteren 27 mei 2018 - Ochtend ds. L. Heres Johannes 14: 18-20 Christus laat ons niet in de steek
Kerkdienst beluisteren 20 mei 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Hand 2: 33-36 Dus Jezus is toch de gezalfde Heer!
Kerkdienst beluisteren 13 mei 2018 - Ochtend br. J.P.C. Vreugdenhil HC Zondag 40 De HERE vraagt in het zesde gebod van ons liefde
Kerkdienst beluisteren 29 april 2018 - Ochtend Preeklezer H.C. Zondag 37 De Naam van God is het fundament van het leven
Kerkdienst beluisteren 22 april 2018 - Ochtend br. N. Koopman HC Zondag 38 In de sabbat krijgt Gods volk de gemeenschap met Hem weer terug
Kerkdienst beluisteren 15 april 2018 - Middag br. J.P.C. Vreugdenhil Ezra 7: 10 De Goede Hand van God is over zijn ambtsdrager Ezra
Kerkdienst beluisteren 15 april 2018 - Ochtend br. A. van Pijkeren HC Zondag 36 God prijzen, doe je met heel je leven!
Kerkdienst beluisteren 8 april 2018 - Middag br. E. van Baardewijk Fil 2: 12b, 13 Je bent voor je redding helemaal op God aangewezen.
Kerkdienst beluisteren 8 april 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Zondag 35 Beeld van de pottenbakker
Kerkdienst beluisteren 1 april 2018 - Middag Preeklezer Lukas 23:56 - 24:3 Jezus opstanding is het begin van Gods nieuwe schepping
Kerkdienst beluisteren 30 maart 2018 - Avond br. E. van Baardewijk Matth. 27: 52, 53 Jezus' sterven verbreekt de sluier van de dood: overleden heiligen verschijnen!
Kerkdienst beluisteren 25 maart 2018 - Ochtend ds. J.R. Visser Joh 13: 1 - 3, Joh 13: 4 - 11 Christus gaat in Zijn liefde tot het einde
Kerkdienst beluisteren 18 maart 2018 - Middag br. A. van Pijkeren HC Zondag 33 Bekering houdt in: voortaan van harte achter de Here aan.
Kerkdienst beluisteren 18 maart 2018 - Ochtend br. J.P.C. Vreugdenhil Marcus 9: 43-48 Christus vraagt dat je jezelf verminkt vanwege het Koninkrijk.
Kerkdienst beluisteren 14 maart 2018 - Avond br. E. van Baardewijk Haggaï 2: 11 - 20 De Here roept zijn volk op om te denken over materiële zaken.
Kerkdienst beluisteren 11 maart 2018 - Middag br. N. Koopman Ezra 3:8-13 Het fundament van de nieuwe tempel gelegd
Kerkdienst beluisteren 11 maart 2018 - Ochtend Preeklezer HC zondag 32 HC Zondag 32
Kerkdienst beluisteren 18 februari 2018 - Middag br. J. de Voogd HC Zondag 29 Christus geeft ons het Avondmaal
Kerkdienst beluisteren 11 februari 2018 - Middag br. N. Koopman Ruth 1: 21a Gods voorzienigheid is groter dan gedacht
Kerkdienst beluisteren 11 februari 2018 - Ochtend Preeklezer HC zondag 28 HET AVONDMAAL ALS DE TAFEL VAN DE GEMEENSCHAP MET DE HERE.
Kerkdienst beluisteren 28 januari 2018 - Middag br. A van Pijkeren HC Zondag 26 Doop: Teken van je adoptie (door God)
Kerkdienst beluisteren 28 januari 2018 - Ochtend br. J.P.C Vreugdenhil Ezra 3:1-3 GODS VOLK IS ECHT TERUG IN HET BELOOFDE LAND
Kerkdienst beluisteren 21 januari 2018 - Middag Preeklezer HC Zondag 25 DE GEEST GODS EN ONS GELOOF
Kerkdienst beluisteren 21 januari 2018 - Ochtend br. J. de Voogd Ezra 2 : 43-70 GODS VOLK KEERT TERUG NAAR ISRAëL